כללי

לוח חופשות

לוח חופשות:

חג / מועד

תאריך

ימים בשבוע

ראש השנה

2-4.10.2016

א'-ג'

יום הכיפורים

11-12.10.2016

ג' - ד'

סוכות

16-25.10.2016

א' 16.10 עד ג' 25.10

חנוכה

26-12.2016-1.1.2017

ב' - א'

פורים

23-12.3.2017

א'-ב'

פסח

2-18.4.2017

א' 2.4 עד ג' 18.4

ערב יום השואה

23.4.2017 חוגים עד השעה 18:30

א'

יום השואה

24.4.2017 חוגים כרגיל

ב'

ערב יום הזיכרון

30.4.2017 חוגים עד השעה 18:30

א'

יום הזיכרון

1.5.2017 אין חוגים

ב'

יום העצמאות

2.5.2017 אין חוגים

ג'

ל"ג בעומר

14.5.2017

א'

שבועות

3.5-1.6.2017

ד' - ה'

 

 

בימים לעיל לא מתקיימים חוגים, פרט לימים בהם מפורסם במפורש אחרת, או על פי הנחיות הרכזים.