קייטנות קיץ 2019

לנוחותכם, אנו מביאים לידיעתכם מידע כולל על קייטנות הקיץ המתקיימות ביישוב.

 

שם הקייטנה מועדי הקייטנה שעות מיועד
לגילאי
מיקום
הקייטנה
מחיר היכן נרשמים מנהל/ת
הקייטנה
בית ספר של החופש
הגדול
1-21/7/2019 08:00-13:00 א'-ג'  בי"ס וילקומיץ 300 ש"ח באתר המועצה כרמית לגזיאל
צהרון קייטנת בי"ס של
החופש הגדול
1-21/7/2019 13:00-15:45 א'- ג' בי"ס וילקומיץ 500ש"ח באתר המועצה כרמית לגזיאל
קייטנת מדעים 4-8/8/2019 08:00-13:00 א'- ו' בי"ס וילקומיץ 80ש"ח אתר משרד המדע 
והטכנולוגיה
)קישור יישלח
בהמשך
כרמית לגזיאל
קייטנת חברים ונהנים 21/7/2019 -1/8/2019 07:45-15:45 א'- ד' מרכז קהילתי

1,100 ש"ח 

(תושב ר"פ)
₪ 1,200
(תושב חוץ)

במרכז הקהילתי מרים כהן
קייטנת אתגרים
וטיולים
1-18/7/2019 08:00-13:00 ד'- ח' אולם הספורט 1,200 ש"ח (תושב ר"פ)
₪ 1,300 
(תושב חוץ)
במרכז הקהילתי טל אושרי
קייטנת ספורט 1-18/7/2019 08:00-13:00 ד'- ח' מרכז קהילתי

750ש"ח

(תושב ר"פ) 
₪850
(תושב חוץ)

במרכז הקהילתי טל אושרי