כללי

אמנת רישום לחוגים

אמנת רישום לחוגים – לחוגים תשע"ז

תחילת החוגים:

חוגי המתנ"ס יחלו בתאריך 4.9.2016 פרט מהחוגים שעליהם תבוא הודעה בנפרד.

 

נוהלי הרשמה:

1. הרשמה ותשלום יתבצעו במתנ"ס באמצעות המחאות, כרטיסי אשראי, או במזומן.

2. ניתן להירשם טלפונית ולשלם באמצעות כרטיס אשראי.

3. ניתן לשלם בהרשמה אינטרנטית בכתובת: www.hugim.org.il ולשלם באמצעות כרטיס אשראי.

4. התשלום הינו שנתי, וניתן לחלקו עד לעשרה תשלומים שווים.

5. הסדרת התשלומים מראש היא תנאי להשתתפות בחוג החל מהמפגש הראשון.

6. תלמיד לא יתחיל את פעילותו לפני הסדרת התשלום במתנ"ס!!

החוגים יתקיימו בימים ובשעות אשר יפורסמו בחוברת, או נקבעו בתיאום עם המשתתפים והרכזים, למעט בחגים ובמועדים.

המתנ"ס עושה כל שביכולתו לקיים את המפגשים ביום ובשעה שנקבעו, למעט חופשות.

יחד עם זאת, שומר המתנ"ס לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערך החוגים.

המחיר לכל חוג מחושב בהתאם למניין ימי החופשה והחגים בשנת הפעילות.

קיום כל חוג מותנה במספר משתתפים מינימלי.

 

ביטול השתתפות:

בקשות לביטול השתתפות בחוגים יטופלו לאחר מילוי טופס מתאים ממזכירות המתנ"ס ויאושרו בהתאם לכללים הבאים:

בקשת הביטול תתקבל בהתראה מראש של חודש ימים בכתב. לא יתקבלו לאחר 1.2.2017 לא יתקבלו בקשות לביטולים. בבית הספר למחול, ביטולים עד ה- 1.1.2017בלבד!

אין ביטול רטרואקטיבי, ואין החזר כספי בגינו. אין החזר השתתפות בגין יציאה לחופשה או נסיעה לחו"ל. אין החזר השתתפות בגין פעילות בית-ספרית או אחרת שאיננה ביטול יזום של המתנ"ס.

 

הנחות:

5% הנחה תינתן לילד השני במשפחה (עד גיל 18).

10% הנחה תינתן ליד השלישי.

הנחות ומלגות:

ועדת מלגות והנחות של המועצה המקומית ראש פינה מתכנסת על פי הודעה שמפורסמת לתושבים. את הפניות יש להפנות למחלקת הרווחה במועצה.

טפסים ניתן לקבל במועצה, בטל' 04-6808612.