לפעילות עד הבית לחצו כאן!


קייטנות קיץ 2019

לנוחותכם, אנו מביאים לידיעתכם מידע כולל על קייטנות הקיץ המתקיימות ביישוב.

 

שם הקייטנה מועדי הקייטנה שעות מיועד
לגילאי
מיקום
הקייטנה
מחיר היכן נרשמים מנהל/ת
הקייטנה
בית ספר של החופש
הגדול
1-21/7/2019 08:00-13:00 א'-ג'  בי"ס וילקומיץ 300 ש"ח באתר המועצה כרמית לגזיאל
צהרון קייטנת בי"ס של
החופש הגדול
1-21/7/2019 13:00-15:45 א'- ג' בי"ס וילקומיץ 500ש"ח באתר המועצה כרמית לגזיאל
קייטנת מדעים 4-8/8/2019 08:00-13:00 א'- ו' בי"ס וילקומיץ 80ש"ח אתר משרד המדע 
והטכנולוגיה
)קישור יישלח
בהמשך
כרמית לגזיאל
קייטנת חברים ונהנים 21/7/2019 -1/8/2019 07:45-15:45 א'- ד' מרכז קהילתי

1,100 ש"ח 

(תושב ר"פ)
₪ 1,200
(תושב חוץ)

במרכז הקהילתי מרים כהן
קייטנת אתגרים
וטיולים
1-18/7/2019 08:00-13:00 ד'- ח' אולם הספורט 1,200 ש"ח (תושב ר"פ)
₪ 1,300 
(תושב חוץ)
במרכז הקהילתי טל אושרי
קייטנת ספורט 1-18/7/2019 08:00-13:00 ד'- ח' מרכז קהילתי

750ש"ח

(תושב ר"פ) 
₪850
(תושב חוץ)

במרכז הקהילתי טל אושרי